CLEAR OR CLOUDIE. LUTTSANGER AV DOWLAND, DANYEL OG CAMPION

Arrangementsinformasjon

I programmet Clear or Cloudie framfører Halvor Melien (baryton) og Solmund Nystabakk (lutt) et utvalg kjente og mindre kjente luttsanger fra Shakespeare-tidens England. Som tittelen antyder, er programmet preget av motsetninger og kontraster både i tekst og tone. Hos Dowland, Danyel og Campion møter vi store følelser i et intimt format som spenner fra enkle, strofiske sanger til kompleks, gjennomkomponert flerstemmighet.